Vi gör allt inom plåt och smide

Danas Plåt och Smide startades 1966 och har över 55 års erfarenhet. Vi hjälper dig med både stora och små projekt, som både privatperson och företag.

Våra Tjänster

blästring i södertälje

Blästring

Vi erbjuder professionell blästring med flera olika metoder.

Rostskyddsmålning i södertälje

Rostskyddsmålning

Vi utför rostskyddsmålning och anger kvalitetsintyg.

Termisk Sprutning i Södertälje

Termisk Sprutning

Vi erbjuder Termisk Sprutning som utförs av utbildade personal.

Takskottning i Södertälje

Takskottning

Vi har licensierade skotare. Anlita oss för att vara på den säkra sidan.

tillverka dörrar, tillverka fönster, tillverka fasader, tillverka trappor, tillverka räcken, tillverka byggnadssmide

Tillverkning

Vi tillverkar dörrar, fönster, fasader, trappor, räcken, byggnadssmide och m.m.

plåt transport, transport av gods och varor

Transport

Vi på Danas Plåt & Smide AB erbjuder transport av dina gods och varor.

Miljövänligt Plåtslageri och Smidesverkstad

Vi ska värna om miljön och arbetar med miljöaspekter i våra arbetsprocesser för att ha så lite påverkan som möjligt på miljön. Vi erbjuder sakkunskap, säkerhet och pålitlighet och erbjuder varor och tjänster där vi tar största möjliga miljöhänsyn på kort- och lång sikt. Vi informerar, involverar och fortlöpande utbildar anställda och underentreprenörer i vårt miljöarbete. I och med vårt ständigt uppdaterade lagregister håller vi oss uppdaterade på de författningar som gäller.

Hängrännor
Smidesarbeten
Taksäkerhet
Stegar
Plåtarbeten
Montering och reparation av dörrar/portar

Danas Plåt & Smide AB

Vi är ett plåtslageri & smidesverkstad som har kontor och verkstad beläget på Vasa Gård i Södertälje. Vi tar till oss uppdrag i Mälarområdet, Södermanland och Uppland.