Våra Tjänster

Vi har ett brett utbud av tjänster inom plåt och smidesarbeten och vänder oss till både byggare och privatpersoner. Vi erbjuder även tjänster inom blästring.

Vi är kostnadseffektiva och har höga säkerhetskrav på våra utförda arbeten. För en ständig förbättring av vår verksamhet och våra uppdrag utför vi löpande mätningar och noggranna kvalitetskontroller.

Blästring, effektiv rengörings, ytbehandlingsmetod, högt tryck

Blästring

Vi erbjuder professionell blästring med flera olika metoder. Blästring är en effektiv rengörings- och ytbehandlingsmetod som innebär att man med olika material, använda högt tryck och sylvass precision, behandlar diverse, annars ofta svårbehandlade ytor. Med vår hjälp blir blästringsprocessen snabb, effektiv och smidig – och alltid med bästa tänkbara resultat. Vi har en fast blästeranläggning där vi stålblästrar med steelgrit G-25 med storlek 0.42 – 1.18 mm. Vi kan blästra upp till 23m (24,4m).

Rostskyddsmålning

Vi har en egen lackbox där vi använder våtfärg som vi kan blanda själva till valfri ral kulör. Vi utför rostskyddsmålning där vi mäter ytskicken med kalibrerade mätare och lämnar kvalitetsintyg.

våtfärg, rostskyddsmålning, mäta ytskicken, kalibrerade mätare, kvalitetsintyg.
Termisk sprutning, beläggningsprocesser

Termisk Sprutning

Termisk sprutning är en samling av olika beläggningsprocesser i vilket smälta eller uppvärmda material sprutas på en yta. Materialet värms upp med hjälp av elektricitet, exempelvis plasma eller ljusbåge, alternativt med hjälp av en brännkammare. med vår utbildade personal utför termisk sprutning.

Takskottning

Du vet väl att ansvaret för snö & is ligger på fastighetsägaren? Anlita oss för att vara på den säkra sidan! Vi har licensierade skotare som fler & fler försäkringsbolagenkräver.

snö, skotta tak, takskottning, fastighetskottning, licensierade skotare
tillverka med tunnplåt, tillverka dörrar

Tillverkning

Vi tillverkar allt med plåt & smide från tunnplåt till järn. Vi har sedan 1966 erbjudit våra kunder bra leveranstider, personlig service och ett brett kunnande inom branschen. Vi är specialister inom dörrar, fönster och fasader, men levererar även trappor, räcken, byggnadssmide med mycket mer. Allt efter era idéer och önskemål.

Transport

Vi på Danas Plåt & Smide AB erbjuder transport av dina gods och varor.

plåt transport